Diensten

Elke ondernemer heeft een eerste stap moeten zetten om de status van ondernemerschap te bereiken. Daar is moed voor nodig en vele overpeinzingen zullen daaraan vooraf zijn gegaan.
Het is dan fijn om te kunnen overleggen en sparren met ervaringsdeskundigen. Deskundigen die zelf ook het ondernemerschap uitoefenen maar ook ervaring hebben om mensen te begeleiden en te helpen met het waarmaken van hun ambities.

Ook na de beginfase van de onderneming kan financiële begeleiding en coaching nuttig zijn, immers na de pioniersfase zullen de activiteiten toenemen en zal van de ondernemer meer aan managementvaardigheden worden gevraagd. Inzicht in commerciële, financiële en operationele activiteiten zal de nodige aandacht vragen en moeten krijgen.

Evenwichtsvraagstukken als 'Hoe kan ik de bedrijfsomgeving blijven beheersen zonder de groei van de onderneming te belemmeren?' of hoe ga je om met initiatieven van je medewerkers die niet geheel conform jouw visie zijn.

Kort geformuleerd; op welke wijze hou je balans in je onderneming en hoe ziet die balans er in elke fase uit?

Welke gereedschappen heb je daarvoor nodig en hoe kan (externe) ondersteuning je daar verder mee helpen?

Meer weten? Neem contact op...