Belastingadvies

Afwegen van belangen

Als directeur-grootaandeelhouder draagt u verschillende petten.

U mag/moet de onderneming besturen en in die hoedanigheid heeft u te maken met de zorg voor de onderneming, waarbij vitaliteit en rentabiliteit de voorwaarden zijn voor de continuïteit.
De markt verlangt lenigheid, de overheid vraagt naleving (compliance) van wet-en regelgeving en het publiek maatschappelijke betrokkenheid en verantwoording.
En als aandeelhouder….?
Wij kunnen u ondersteunen met het dragen van de “juiste pet” en het afwegen van uw persoonlijke belangen tegenover de hiervoor genoemde voorschriften.
Denk hierbij aan transacties tussen de besloten vennootschap en u zelf, het voorbereiden van de dividendtoets, de optimalisatie van het beleggingsvraagstuk (box 1,2 of 3), het beloningsbeleid en de juiste verslaglegging.

Meer weten? Neem contact op...