Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden geven inzicht in de werkwijze van NHF Consultancy.
Mocht u vragen hebben, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Onderstaand kunt u onze algemene voorwaarden downloaden.


Privacy-voorwaarden

De verwerkersovereenkomst geeft inzicht in de onze werkwijze met betrekking tot de behandeling van persoonlijke en financiële informatie. In het kader van onze dienstverlening leggen wij gegevens vast, welke worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de dienstverlening. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Onderstaand kunt u onze verwerkersovereenkomst downloaden.


Klachtenregeling

Voor het geval u een klacht heeft, verzoeken wij u gebruik te maken van onderstaand klachtenformulier. We zullen uw klacht op een professionele wijze behandelen in overeenstemming met onze beroepsregels.