NHF Consultancy en Accountancy

Wij zijn een klein financieel adviesbureau dat zich bezighoudt met het oplossen van vraagstukken van financiele, fiscale en bedrijfseconomische aard. We hanteren hierbij een verfrissende aanpak in de fiscale en accountancy praktijk.

We willen graag ondernemers, werkzaam in het midden- en kleinbedrijf, voorthelpen met het realiseren van hun dromen. Hierbij geloven wij niet in kortstondige kant en klare voorverpakte oplossingen; in tegendeel wij hebben de overtuiging dat persoonlijk maatwerk u verder helpt met de onderneming.

Op welke wijze werken we graag voor u?

Ons leidmotief in de samenwerking met u is enthousiasme, deskundigheid en professionaliteit. Basiswaarden die essentieel zijn in een persoonlijke samenwerking aangevuld met de drie pijlers van vertrouwen, pro-activiteit en respect.


Wat mag u van ons verwachten en waarin zijn wij onderscheidend?

Allereerst willen we samenwerken vanuit een schaalbare werkomgeving. Dat houdt in dat onze dienstverlening in staat is passende oplossingen te presenteren. Door op de vierkante meter samen te werken maakt het dat wij vanuit een "eerstelijnszorg" behendig kunnen opereren. Jarenlange werkervaring in het midden- en kleinbedrijf maken het dat patronen en afwijkingen in "performance" snel herkenbaar zijn.

Daarnaast zijn wij in staat op grond van ons uitgebreide netwerk en samenwerkingsovereenkomsten met professionals daar waar nodig het nodige specialisme aan te bieden (o.a. juristen met hun eigen fiscaal vakgebied, ondernemingsrecht- en arbeidsrechtdeskundigen en pensioenadviseurs).

Bij al onze dienstverlening zullen we op een alerte wijze de vinger aan de pols houden; zo is de jaarrekening of managementrapportage geen eindproduct maar is het voor ons een eerste afgrenzing in de tijd (grenspaal) om te ontdekken of er in nabije toekomst andere activiteiten ontwikkeld kunnen worden respectievelijk bestaande activiteiten of structuren (waaronder rechtsvormen) hervormd dan wel gestaakt moeten worden.


Alouis Nijhof

Ik sta u graag terzijde en help u met enthousiasme met meer dan 30 jaar aan vlieguren in het midden- en klein bedrijf als account en (fiscaal) adviseur. Vooruitblikken en fiscaal strategische heroriëntaties zijn onmiskenbaar verknoopt met mijn professie. Vanuit die invalshoek help ik u graag o.a. met vraagstukken aangaande bedrijfsopvolging, bedrijfsoverdrachten, buitenlandvraagstukken en (financiële) herstructureringen. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan als extern adviseur.

Alouis Nijhof

Als voormalig partner ben ik nagenoeg 25 jaar werkzaam als ondernemer in de accountancy. Overigens niet alleen als adviseur, accountant of fiscalist maar ook bijna 15 jaar lang als bestuurder van een middelgrote accountantsorganisatie (100+) in Overijssel, waarbij aan het kantoor vanuit een desoriënterende situatie stabiliteit en fundament is teruggegeven.

U mag mij afrekenen op mijn wijsheid, ik verzeker u mijn loyaliteit. Niet te verwarren met slaafsheid, in tegendeel: tegendraadsheid met een Twentse beleving zijn zeker ingrediënten die ik in mijn karakter graag meeneem als alternatief voor de "quick-scan"-oplossingen bedacht op afstand, ver verstoken van de "echte wereld".


Meer weten? Neem contact op...

Naam
E-mailadres
Onderwerp